0 %

احمد خدائی

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف

اهم سوابق اجرايی وفعاليتها:

 • قائم مقام مدیر عامل شرکت راه آهن ج.ا.ا
 • قائم مقام معاونت فنی و زير بنايی راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • قائم مقام مركز آموزش و تحقيقات و نيروی انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • مركز تحقيقات جنگ الكترونيك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 • مركز تحقيقات جهاد سازندگی
 • مدير گروه ارتباطات و علائم الكتريكی مركز تحقيقات راه آهن
 • معاون مركز تحقيقات راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • مدير كل ارتباطات و علائم الكتريكی راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • تدريس در دانشگاه
 • معاون فنی و زير بنايی راه آهن جمهوری اسلامی ايران
 • مشاور وزير راه و ترابری
 • مدیریت در بخش خصوصی در زمینه ریلی
 • مدیر بخشی ریلی گروه مپنا
 • هم اکنون : رئیس هیات مدیره شرکت تدبیر عمران جم و پیوند فن آوای گیتی