0 %

مه 21, 2023

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یا AI (Artificial Intelligence) به مجموعه‌ای از فنون، تکنیک‌ها و مدل‌های ریاضی گفته می‌شود که به کامپیوترها و سیستم‌های کامپیوتری اجازه می‌دهد تا با استفاده از الگوریتم‌هایی، به صورت خودکار داده‌هااطلاعات بیشتر