0 %

احمد خدائی

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايی وفعاليتها: قائم مقام مدیر عامل شرکت راه

ناصر اخوان

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: معاونت مالی کل اداره ارتباطات و علائم

حمید آذرنوش

هیئت مدیره

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: مدير كل علائم و ارتباطات راه

عضویت در خبرنامه سایت

عضو خانواده پیوند شوید تا از بروز شدن اطلاعات سایت جا نمونید.