0 %

محمدرضا سبط

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی مخابرات و کارشناسی ارشد MBA

اهم سوابق اجرايي و فعاليتها:

  • رئیس گروه مطالعات فنی اداره کل ارتباطات و علائم الکترونیکی
  • رييس اداره کارير و ماکس راه آهن 1378
  • کارشناس مشاور – بهين ساز مشاوران قطار شهري کرج 1383
  • کارشناس مشاور – ايمر – قطار شهري اصفهان 1386
  • رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي راه آهن 1389
  • کارشناس مشاور ایران استون قطار شهری کرج خط 2 1390
  • کارشناس مشاور ایران استون قطار شهری رشت 1391
  • کارشناس مشاور بهین نگهدار سیستم پروژه راه آهن گرگان- اینچه برون1393
  • کارشناس پروژه پیوند فن آوای گیتی پروژه نصب دکلهای رایتل 1393
  • مشاور در امور مخابراتی پروژه انتقال بین المللی ترافیک دیتا شرکت سرمایه گذاری غدیر