0 %

سید حسن موسوی نژاد

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

اهم سوابق وفعاليتها:

 • معاونت سازمان سنجش و آموزش کشور
 • معاون اداری و مالی راه آهن
 • مدیرکل پشتیبانی امور جهاد دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • مدیر عامل موسسه چاپ و انتشارات ماجد
 • مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه راه آهن
 • مشاور وزیر راه و ترابری ( مرحوم دکتر دادمان )
 • معاونت طرح و برنامه ریزی راه آهن
 • عضو هيئت مدیره راه آهن
 • مدیر عامل قطارهای مسافری مهتاب سیر جم
 • مدیر عامل قطارهای مسافری رجا
 • هم اکنون: مدیرعامل شرکت تدبیر عمران جم و رئیس هیات مدیره شرکت پیوند فن آوای گیتی