0 %

سید حسن رسولی

کارشناسان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

اهم سوابق اجرایی وفعالیتها:

 • استاندار خراسان
 • معاون برنامه ریزی وزارت کشور
 • عضو شورای شهر تهران
 • شهردار کاشمر
 • فرماندار زاهدان
 • معاون استانداری در استانهای لرستان و همدان
 • معاون بازرگانی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
 • عضو هیئت مدیره سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
 • استاندار لرستان
 • معاون مالی اداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • هم اکنون: نائب رئیس هیات مدیره شرکت تدبیر عمران جم