0 %

حمید مقدادی نیشابوری

کارشناسان

مدرك تحصيلي: دکتری مخابرات گرایش سیستم از دانشگاه لیموژ – فرانسه

اهم سوابق اجرايي وفعاليتها:

اشتغال:

  دانشگاه سمنان 1391 – اکنون عضو هیأت علمی
  شرکت پیوند فناوای گیتی 1397 – اکنون مشاور
  دانشگاه لیموژ 1389 – 1390 وابسته‌ی موقت تحقیقاتی و آموزشی
  جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1385 – 1386 مهندس الکترونیک و ابزار دقیق
پروژه‌های منتخب:
  شرکت صنایع هوشمند آسیا 1395 طراحی و ساخت سخت افزار اندازه‌گیری سرعت برای دوربین‌های کنترل سرعت
  شرکت Hager 1393 طراحی و انجام شبیه سازی استاندارد KNX و مقایسه ی پروتکل های مختلف آن
  شرکت واگن سازی IRICO 1392 طراحی و ساخت سیستم تست واگن با استفاده از Strain Guage
  شرکت Legrand 1388 اندازه‌گیری نویز و امپدانس خط برای شبکه‌های انتقال اطلاعات روی خطوط برق
  دانشگاه Simon Fraser کانادا 1387 طراحی نرم‌افزار سیستم تعیین مکان فُک‌های دریایی با استفاده از شبکه‌ی RFID
  دانشگاه صنعتی شریف 1385 اتوماسیون اندازه گیری های آزمایشگاه توربوشارژر
  کارخانه‌ی شاتون سازی رزمیاران 1384 طراحی و پیاده سازی چندین سیستم کنترل و ابزار دقیق