0 %

شرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای اهداف پزشکی خود اقدام به ایجاد یک سایت پشتیبان برای پایش لحظه ای و ثبت وضعیت علائم پزشکی بیمارانی که از گجت های پزشکی این شرکت ( ECG و Oximetry و …) استفاده میکنند، نموده است.

تمام گجت های طراحی شده توسط این شرکت به صورت لحظه ای اطلاعات وضعیت بیمار بر حسب نوع گجت را به این سایت ارسال میکنند و اطلاعات پردازش شده توسط کاربر قابل مشاهده می باشد.این سایت قابلیت تشخیص و اعلام هشدارهای اعلام شده را به کاربر دارد.
از دیگر امکانات این سایت، ایجاد پرونده پزشکی برای هر بیمار می باشد که سوابق قبلی بیماری و حتی سوابق اطلاعات قبلی گجت ها و نوع آن در آن ذخیره می شود که حتی می توان در یک بازه زمانی اطلاعات را فیلتر کرده و مشاهده کرد.