0 %

یکی از حسگرهای مورد استفاده در لکوموتیوهای زیمنس برای تنظیم قدرت موتور دیزل، حسگر حرارتی مبتنی بر مقاوت متغیر با دماست که نسبت به دمای اگزوز عکسالعمل نشان میدهد. شرکت پیوند فناوای گیتی در راستای بومی سازی این نیاز اقدام به ساخت حسگر مربوطه در بازه دمایی ۵۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد کرده است. با بالا رفتن دمای اگزوز دیزل از حد مجاز، خروجی این حسگر باعث میشود مدار کنترلی توان را ۲۰ درصد کاهش دهد و در نتیجه دما مجددا پائین می آید.