0 %

یکی از محصوالت الکترونیکی شرکت پیوند فن آوای گیتی طراحی و ساخت برد درایر لوکوموتیو زیمنس به سفارش شرکت مپنا است . وظیفه این برد کنترل بخش خشک کنندگی هوای موتور لوکوموتیو میباشد.
با توجه به مشکلات خرید محصولات خارجی برای شرکتها و سازمانهای داخل کشور ، شرکت پیوند فن آوای گیتی با اتکا به خداوند منان و استفاده از تجارب و تواناییهای متخصصان داخلی اقدام به ساخت و تولید این برد با هزینه تمام شده کمتر از نمونه خارجی نموده است که هم اکنون در لوکوموتیوهای زیمنس متعلق به شرکت مپنا در حال کار میباشد.

 

مشاهده تاییده فنی کارفرما