0 %

شبکه حسگر بی سیم

هدف از اجرای این پروژه، طراحی یک شبکه حسگر بیسیم است. کاربرد اولیه این شبکه LoRa مبتنی بر تکنولوژی

تجهیزات مخابراتی

واحد مرکزی اعلان حریق

در راستای تولید محصولات رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی

اعلام حریق بی سیم

شستی هشدار بی سیم

در راستای تولید محصوالت رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی

اعلام حریق بی سیم

حسگر دود بی سیم

در راستای تولید محصولات رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعلام حریق بی

اعلام حریق بی سیم

آژیر اعلان حریق بی سیم

در راستای تولید محصوالت رادیویی شرکت پیوند فن آوای گیتی اقدام به طراحی و ساخت سیستم اعالم حریق بی

اعلام حریق بی سیم

حسگر اگزوز لکوموتیو

یکی از حسگرهای مورد استفاده در لکوموتیوهای زیمنس برای تنظیم قدرت موتور دیزل، حسگر حرارتی مبتنی بر مقاوت متغیر

تجهیزات مخابراتی

برد کنترل درایر لوکوموتیو زیمنس

یکی از محصوالت الکترونیکی شرکت پیوند فن آوای گیتی طراحی و ساخت برد درایر لوکوموتیو زیمنس به سفارش شرکت

تجهیزات مخابراتی

ماژول مبدل جریان DC لوکوموتیو جی ام مدل MP

یکی دیگر از محصولات الکترونیکی شرکت پیوند فن آوای گیتی طراحی و ساخت ماژول مبدل جریان چرخ های لوکوموتیو

تجهیزات مخابراتی

سایت پشتیبان گجت های پزشکی

شرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای اهداف پزشکی خود اقدام به ایجاد یک سایت پشتیبان برای پایش لحظه

پاییش بیمار از راه دور