0 %

 

موضوع قرارداد :     قرارداد اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری، نظارت بر عملیات کابل کشی شهرداری و تهیه مصالح

جزئیات عملیات :

  • خرید کابل فیبر نوری به متراژ 2000 متر
  • کانال کنی مسیر به طول1900 متر حدفاصل مشخص شده در نقشه پیوست
  • کابل کشی به طول 1900 متر
  • مفصل بندی فیبر نوری مابین مفصل فیبر راه آهن ج.ا.ا. در ایستگاه کرج و ساختمان تعمیرات لکوموتیوکرج شرکت مپنا
  • تست کابل و مفصل
  • نصب مارکر بر روی مسیر کابل کشی هر 200 متر
  • خرید و حمل کلیه مصالح به سایت عملیاتی
  • نظارت بر اجرای عملیات کابل کشی شهرداری تهران مابین ساختمان مرکزی راه آهن و ساختمان توسعه1 و 2 شرکت مپنا