0 %

شرکت رایتل

شرکت رایتل

موضوع : اجرای عملیات

شرکت رایتل

موضوع : اجرای عملیات عمرانی مربوطه به 26 سایت جاده ای

 

جزئیات عملیات:

 

 • تسطیح و خاکبرداری
 • اجرای فونداسیون کامل دکل
 • اجرای فونداسیون کابینت ، تابلو برق ، فنس
 • نصب دکل 48 و 60 متری خود ایستا با متعلقات و انجام تست راستایی
 • فنس کشی ایستگاه
 • اجرای شبکه گراند سایت
 • کابل کشی برق سایت
 • نصب تابلوی برق
شرکت Shanghai Eximfree International Trading

شرکت Shanghai Eximfree International Trading

موضوع :  قرارداد همکاری

شرکت Shanghai Eximfree International Trading

موضوع :  قرارداد همکاری در طراحی شبکه ،نصب و راه اندازی 47 سایت دیتا و پارتی لاین فاز دو راه آهن ج.ا.ا

جزئیات عملیات :

 1. طراحی شبکه دیتا و پارتی لاین نواحی شرق و یزد و کرمان راه آهن ج.ا.ا
 2. حمل و نصب و کابل کشی تجهیزات در 47 ایستگاه
 3. راه اندازی تجهیزات دیتا
 4. برنامه نویسی گوشیها و روترها و سوییچهای شبکه طبق طراحی انجام شده
 5. راه اندازی تجهیزات پارتی لاین تصویری و گوشی تلفن…
شرکت خدماتی ارتباطی رایتل

شرکت خدماتی ارتباطی رایتل

موضوع قرارداد :  اجرای

شرکت خدماتی ارتباطی رایتل

موضوع قرارداد :  اجرای عملیات عمرانی مربوطه به 6 سایت جاده ای

توضیحات: نصب 6BTS مسیر راه آهن تهران – مشهد

جزئیات عملیات:

 • تسطیح و خاکبرداری
 • اجرای فونداسیون کامل دکل
 • اجرای فونداسیون کابینت ، تابلو برق ، فنس
 • نصب دکل 48 و 60 متری خود ایستا با متعلقات و انجام تست راستایی
 • فنس کشی ایستگاه
 • اجرای شبکه گراند سایت
 • کابل کشی برق سایت
 • نصب تابلوی برق
شرکت تدبیر نور خاورمیانه

شرکت تدبیر نور خاورمیانه

موضوع :     قرارداد حمل

شرکت تدبیر نور خاورمیانه

موضوع :     قرارداد حمل ، نصب و اخذ تاییدیه تجهیزات انتقال 54 سایت شرکت تدبیرخاورمیانه نور در پروژه را آهن شرکت صنام

جزئیات عملیات :

 • حمل و نصب تجهیزات سیستم های انتقال STM-16 در 54 سایت در محور تهران – بندر امام  راه آهن ج.ا.ا.
 • حمل و نصب تجهیزات سیستم های انتقال STM-64 در 6 سایت در محور  تهران – بندر امام
 • کابل کشیهای تاسیساتی و مخابراتی 54 سایت
 • کابل کشی شبکه گراند
 • نصب MDF…
شرکت گروه مپنا

شرکت گروه مپنا

  موضوع قرارداد :  

شرکت گروه مپنا

 

موضوع قرارداد :     قرارداد اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری، نظارت بر عملیات کابل کشی شهرداری و تهیه مصالح

جزئیات عملیات :

 • خرید کابل فیبر نوری به متراژ 2000 متر
 • کانال کنی مسیر به طول1900 متر حدفاصل مشخص شده در نقشه پیوست
 • کابل کشی به طول 1900 متر
 • مفصل بندی فیبر نوری مابین مفصل فیبر راه آهن ج.ا.ا. در ایستگاه کرج و ساختمان تعمیرات لکوموتیوکرج شرکت مپنا
 • تست کابل و مفصل
 • نصب مارکر بر روی…