0 %

سید حسن رسولی

کارشناسان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اهم سوابق اجرایی وفعالیتها: استاندار خراسان معاون برنامه ریزی وزارت کشور عضو شورای شهر تهران شهردار کاشمر فرماندار

سید حسن موسوی نژاد

کارشناسان

مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف اهم سوابق وفعاليتها: معاونت سازمان سنجش و آموزش کشور معاون اداری و مالی راه

علی محمد افشین همت یار

کارشناسان

مدرك تحصيلي: دکترای مخابرات از دانشگاه صنعتي شريف اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: معاونت دانشجویی پردیس بین الملل- واحد تهران (1398-تاکنون) استادیار، گروه علوم

حمید مقدادی نیشابوری

کارشناسان

مدرك تحصيلي: دکتری مخابرات گرایش سیستم از دانشگاه لیموژ – فرانسه اهم سوابق اجرايي وفعاليتها: اشتغال:   دانشگاه سمنان 1391 – اکنون عضو

عضویت در خبرنامه سایت

عضو خانواده پیوند شوید تا از بروز شدن اطلاعات سایت جا نمونید.