0 %

مه 21, 2023

معرفی شرکت رایتل

شرکت رایتل، یکی از بزرگترین اپراتورهای موبایل در ایران است که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد و هم اکنون بیش از ۲۵ میلیون مشترک در سراسر کشور دارد. رایتل در کنار دو اپراتوراطلاعات بیشتر

مه 21, 2023

معرفی شرکت ایرانسل

شرکت ایرانسل، یکی از بزرگترین اپراتورهای موبایل در ایران است که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و هم اکنون بیش از ۴۰ میلیون مشترک در سراسر کشور دارد. ایرانسل در کنار دو اپراتوراطلاعات بیشتر