معرفی افراد کلیدی شرکت

معرفی افراد کلیدی شرکت

مدیر عامل شرکت:

مهندس حمید آذرنوش

هیات مدیره شرکت:

مهندس سید حسن موسوی نژاد ، مهندس حمید آذرنوش، ، مهندس ناصر اخوان

 

در راستای جذب افراد متخصص، تحصیل‌کرده و مجرب در زمینه‌های کاری مرتبط، این شرکت از همکاری و مشارکت فنی بسیاری از کارشناسان مطرح در زمینه مخابرات استفاده می‌نماید