برد کنترل درایر لوکوموتیو زیمنس

برد کنترل درایر لوکوموتیو زیمنس

یکی از محصوالت الکترونیکی شرکت پیوند فن آوای گیتی طراحی و ساخت برد درایر لوکوموتیو زیمنس به سفارش شرکت مپنا است . وظیفه این برد کنترل بخش خشک کنندگی هوای موتور لوکوموتیو میباشد.
با توجه به مشکلات خرید محصولات خارجی برای شرکتها و سازمانهای داخل کشور ، شرکت پیوند فن آوای گیتی با اتکا به خداوند منان و استفاده از تجارب و تواناییهای متخصصان داخلی اقدام به ساخت و تولید این برد با هزینه تمام شده کمتر از نمونه خارجی نموده است که هم اکنون در لوکوموتیوهای زیمنس متعلق به شرکت مپنا در حال کار میباشد.